Wij verbinden.
Coaching | Training | Mediation

Wij geloven in de kracht van verbinding. Echte verbinding vraagt aandacht, empathie en moed. Juist in de huidige tijdsgeest kunnen deze zaken onder druk komen te staan. Individuen en teams voelen zich in toenemende mate overbelast en verkeren in een continue staat van paraatheid. Wij zijn ervan overtuigd dat eerlijke, diepgaande verbinding met onszelf en tussen mensen resulteert in stevige professionals die zelf aan het roer staan en teams die klaar zijn voor de toekomst.

Individuele Coaching

Met aandacht naar persoonlijke groei

Onze coachtrajecten kenmerken zich door een continue afwisseling tussen theorie, persoonlijke reflectie en praktijkgerichte oefeningen. We maken gebruik van verschillende methodieken zoals de Positieve Psychologie, Voice Dialogue, RET en Systemisch Werken. Onze aanpak is doelgericht en passend bij de vraag, elk traject doorloopt een andere route. 

Meer weten
Teamcoaching

Met aandacht naar een sterk team

Met een ‘systemische’ bril zoeken wij voor elke coachvraag naar de juiste aanpak en dynamische en interactieve werkvormen. We dagen teamleden uit om onbekende paden te betreden, zonder de veilige leeromgeving en de doelstellingen uit het oog te verliezen. Om de verbinding met zichzelf, het team en de omgeving te versterken.

Meer weten
Training

Met aandacht naar professionele groei

We onderzoeken in persoonlijk contact de achterliggende behoeften bij organisatie en deelnemers en bepalen vanuit daar gerichte trainingsdoelen. Onze trainingen kenmerken zich door een persoonlijke aanpak gestoeld op gelijkwaardigheid en een positief mensbeeld. 

Meer weten
Mediation

Met aandacht naar een betere relatie

Wij bieden vanuit onze verbindende insteek professionele, oplossingsgerichte mediation aan. Wij werken in onze mediation trajecten vanuit de richtlijnen van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Dit houdt in dat we onder meer een vaste procesgang hanteren en we ons baseren op de uitgangspunten van zelfbeschikking, vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. 

Meer weten

Kompas

Wij hanteren bij al onze trajecten een strategisch kompas, bestaande uit 4 elementen:

  1. Eigenaarschap – individuele verantwoordelijkheid als basis voor collectief resultaat
  2. Betekenisgeving – mensen dragen graag bij aan een groter geheel
  3. Systeemdenken – interactiepatronen zijn belangrijker dan de schuldvraag
  4. Storytelling – verhalen spreken tot de verbeelding en zijn drager van betekenisvolle waarden
Ik wil richting

Model van Verbinding®

Wij hebben ons gedachtengoed rondom ‘verbinding’ functioneel gemaakt via ons gelijknamige model. Dit model biedt inzicht in de gedragsmogelijkheden die leiden tot een weg van verbinding dan wel verwijdering.

Naar Model
Enkele tevreden opdrachtgevers