Mediation

Met aandacht naar een betere relatie

Mediation

Bureau Struijk & van Wijngaarden biedt vanuit haar verbindende insteek professionele, oplossingsgerichte mediation aan. Mediation is het deskundig begeleiden van partijen in een conflict door een neutrale derde (de mediator), waarbij de partijen hun conflict zien als hun gemeenschappelijk probleem en hier samen een oplossing voor willen realiseren. De laatste jaren is er veel belangstelling ontstaan voor mediation als methode om geschillen op te lossen, wanneer blijkt dat reguliere communicatie en onderhandeling niet tot het gewenste resultaat leiden. Dit heeft als achtergrond het toegenomen inzicht dat een puur juridische aanpak van conflicten vaak niet de beste manier is om tot gerespecteerde, duurzame oplossingen te komen.

Onze specialismen zijn relationele bemiddeling en arbeidsbemiddeling. Wij ondersteunen onder meer bij:

  • verstoorde arbeidsverhoudingen
  • exit-processen
  • relatiecrises
  • relatiebreuken
  • familieconflicten

Wij werken in onze mediation trajecten vanuit de richtlijnen van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Dit houdt in dat we onder meer een vaste procesgang hanteren en we ons baseren op de uitgangspunten van zelfbeschikking, vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. Zoals bij alle diensten die wij aanbieden, handelen wij ook in onze bemiddeling vanuit respect en een positief mensbeeld. We onderzoeken vanuit meerpartijdigheid de bestaande blokkerende patronen tussen partijen. We helpen om los te komen van hardnekkige standpunten en te focussen op dieperliggende belangen als kapstok voor een oplossing. We maken hierbij gebruik van een verzameling aan effectieve interventietechnieken en beschikken tevens over de basiskennis van relevante juridische aspecten. Indien gewenst voor een effectief verloop van het mediationproces, kan aanvullende juridische deskundigheid worden verkregen van derden.

Behoefte aan meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op, wij denken graag met u mee. 

Contact