Disclaimer

Bureau Struijk & van Wijngaarden heeft haar website ingericht als service naar bezoekers. Wanneer u de site bezoekt, bevestigt u dat u kennis heeft genomen van de hier onderstaande disclaimer voorwaarden en dat u hiermee akkoord gaat.

Acceptatie van de disclaimer voorwaarden

Bureau Struijk & van Wijngaarden heeft haar website ingericht als service naar bezoekers. Wanneer u de website bezoekt, bevestigt u dat u kennis heeft genomen van de onderstaande voorwaarden en dat u hiermee akkoord gaat. Mocht u niet met de onderstaande voorwaarden akkoord gaan, dan dient u deze site onmiddellijk te verlaten.

Afwijzing garantie

Hoewel het nauwkeurige verstrekken van informatie op deze website een doelstelling van Bureau Struijk & van Wijngaarden is, aanvaarden wij op geen enkel moment de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid ervan. Bureau Struijk & van Wijngaarden behoudt zich het recht voor om op elk moment, zonder de bezoeker hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen, de informatie welke is weergegeven op deze sites te wijzigen. De gegevens op deze sites zijn bedoeld om de gebruiker algemene informatie te verschaffen over Bureau Struijk & van Wijngaarden en vormt geen enkele waarborg. Bureau Struijk & van Wijngaarden wijst in deze alle garanties, in welke vorm dan ook, af.

Actualiteit website

De informatie op deze website, ook nieuwsberichten, kan mogelijk niet meer actueel zijn. Bureau Struijk & van Wijngaarden is niet verplicht, en kan hiertoe ook niet verplicht gehouden worden, de informatie op deze website actueel te houden.

Aansprakelijkheid

Bureau Struijk & van Wijngaarden is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit het gebruik dan wel het niet kunnen gebruiken van de informatie op deze websites, ook al is Bureau Struijk & van Wijngaarden op de hoogte gebracht van de mogelijkheid hiervan.

Links

Deze site kan hyperlinks bevatten naar sites van derden. Bureau Struijk & van Wijngaarden is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die sites noch voor het materiaal dat u mogelijkerwijs op die sites kunt downloaden, bovendien kunnen voor die sites afwijkende voorwaarden gelden. Bureau Struijk & van Wijngaarden biedt u deze mogelijkheid zuiver en alleen aan voor uw gemak.

Verkrijgbaarheid van diensten

Alle op deze sites vermelde producten en beschrijvingen hiervan kunnen onderhevig zijn aan veranderingen. Neem contact op met Bureau Struijk & van Wijngaarden indien u meer specifieke informatie wenst te ontvangen.

Goed gebruik

Het is verboden onwettig, bedreigend, aanstootgevend, lasterlijk of anderszins kwetsend materiaal op deze websites te plaatsen of via deze website te versturen. Tevens is het niet toegestaan van deze websites gebruik te maken op een manier die andere gebruikers zou kunnen hinderen of anderszins de goede werking van deze websites en de hier achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten.