Model van Verbinding®

Model van Verbinding®

Wij hebben ons gedachtengoed rondom verbinding functioneel gemaakt via ons gelijknamige model. Dit model biedt inzicht in de gedragsmogelijkheden die leiden tot een weg van verbinding dan wel verwijdering.

Het tonen van openheid, aandacht, moed, dienstbaarheid, echtheid en inleving resulteert in onze optiek tot intensieve verbinding met de werkomgeving. De oogst hiervan is focus, wendbaarheid, vertrouwen, eigenaarschap, passie, trots en teamgeest. De huidige tijdsgeest verleidt mensen echter ook regelmatig tot de weg van verwijdering. Vanuit de trekkracht van het ego wordt bewust of onbewust een ineffectieve houding ontwikkeld. Wanneer dit een structureel en organisatiebreed karakter krijgt, heeft dit een negatief effect op individueel niveau en de organisatiecultuur. Er ontstaat mogelijk stuurloosheid, starheid, wantrouwen, slachtoffergedrag, passiviteit, onverschilligheid en een toegenomen zelfgerichtheid.

In de trajecten van Bureau Struijk & van Wijngaarden spelen de 6 criteria voor verbinding een essentiële rol. In een gezamenlijke interactieve, dynamische reis onderzoeken we waar ruimte ligt voor het versterken van echte verbinding met alle relevante partijen uit de werkomgeving.