Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gebruikers

Gebruikers van deze privacyverklaring en verantwoordelijken voor verwerking van gegevens zijn Inkie Struijk en Peter van Wijngaarden, eigenaren van Bureau Struijk & van Wijngaarden. Wij doen ons uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

  • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke gegevens,
  • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Privacy

Bureau Struijk & van Wijngaarden is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van coachsessies en/of bijeenkomsten, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt. Voor overleg met derden in het belang van het traject, wordt altijd eerst toestemming gevraagd.

Google Analytics

Bureau Struijk & van Wijngaarden maakt gebruik van Google Analytics om te onderzoeken hoe gebruikers de website gebruiken. Algemene bezoekgegevens waaronder het IP-adres van computers, het tijdstip van opvraging en gegevens die browsers meesturen worden bijgehouden. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor analyses van het bezoek- en klikgedrag om de werking van onze website te verbeteren.

Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en door ons niet aan derden verstrekt. Google brengt de verkregen informatie echter over naar servers in de Verenigde Staten en slaat de gegevens op. Wij hebben Google geen toestemming gegeven om de informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Google kan de verkregen gegevens wel verstrekken aan derden als het bedrijf hiertoe wettelijk wordt verplicht of als andere partijen de informatie namens Google verwerken. Hier heeft Bureau Struijk & van Wijngaarden geen invloed op. Meer informatie hierover lees je in het privacy beleid van Google. Daar tref je ook het privacy beleid van Google Analytics aan.

Beveiliging

Bij de wet wordt van ons verlangd dat we persoonlijke gegevens beschermen. Alles wat we via mail bespreken blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij ja op zeiden als gebruikers van die diensten. Alleen wij hebben toegang tot de computer. Deze is beveiligd met een wachtwoord. We zijn aangesloten bij een betrouwbare server en vertrouwen op de bescherming van gegevens.

Bewaartermijn

Bureau Struijk & van Wijngaarden bewaart gegevens niet langer dan logisch of nodig. Uiteraard houden wij ons wel aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht aan de Belastingdienst van het 7 jaar bewaren van facturen.