Teamcoaching

Met aandacht naar een sterk team

Teamcoaching

Bij ons is bouwen aan een sterk team altijd maatwerk: elk team is uniek en kent een ander vraagstuk. Als ervaren coach- en trainingsbureau hebben we veel bagage om patronen te herkennen en een passend coachtraject aan te reiken. Een goede inventarisatie vooraf is hierbij van belang: waar staat het team nu en waar wil het naar toe? Onze teamcoaching kan bijvoorbeeld bijdragen aan:

 • Een gemeenschappelijke missie en visie, een gezamenlijke stip aan de horizon
 • Plezier en enthousiasme in de onderlinge samenwerking
 • Inzicht in de diverse persoonlijkheden van de teamleden en de onderlinge teamdynamiek
 • Elkaar kunnen en durven aanspreken op gedrag
 • Bevorderen van eigenaarschap of zelforganisatie

Met een ‘systemische’ bril zoeken wij voor elke coachvraag naar de juiste aanpak en dynamische werkvormen. We dagen teamleden uit, zonder de veilige leeromgeving en doelstellingen uit het oog te verliezen. Om de verbinding met zichzelf, het team en de omgeving te versterken. Binnen deze trajecten biedt ons strategisch kompas richting. Dit kompas kent de volgende elementen:

 1. Betekenisgeving: mensen dragen graag bij aan een groter geheel
  Hoe kan het team bijdragen aan de organisatie en elk teamlid aan het team?
 2. Eigenaarschap: individuele verantwoordelijkheid als basis voor collectief resultaat
  Hoe kan elk teamlid bijdragen aan het grote geheel?
 3. Systeemdenken: interactiepatronen zijn belangrijker dan de schuldvraag
  Welke dynamiek kent dit team?
 4. Storytelling: verhalen spreken tot de verbeelding, zijn dragers van betekenisvolle waarden
  Welk verhaal heeft dit team te vertellen?

Behoefte aan meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op, wij denken graag met u mee.

Contact