Kompas

Ons strategisch Kompas geeft richting

  • Eigenaarschap: individuele verantwoordelijkheid als basis voor collectief resultaat
  • Betekenisgeving: mensen dragen graag bij aan een groter geheel
  • Systeemdenken: interactiepatronen zijn belangrijker dan de schuldvraag
  • Storytelling: verhalen spreken tot de verbeelding en zijn drager van betekenisvolle waarden